fbpx
Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Animal Flow Level 2 Warsaw (Jul)

July 30, 2022 - July 31, 2022

ENGLISH BELOW:

Podnieś swoją praktykę Animal Flow na wyższy poziom zrozumienia na kursie Level 2 w sobotę i niedzielę 30-31 lipca 2022 w Warszawie. Master Instructor Mirosław Basciuk poprowadzi to wydarzenie w języku polskim. Uczestnictwo w kursie Level 2 jest otwarte dla każdego, kto był na kursie Animal Flow Level 1 (nie jest wymagany certyfikat instruktora)
Rejestracja:
Mirosław Baściuk, email: [email protected]

O KURSIE

Opierając się na podstawach poznanych na Level 1, na Level 2 nauczysz się jeszcze 10 nowych ruchów, a także ćwiczeń i progresji do nauki stania na rękach. Zagłębisz się również w bardziej zaawansowane koncepcje, takie jak zarządzanie energią we flow, zmiany tempa i wykorzystanie travelling forms, jednocześnie poznając zasady projektowania flow na poziomie średniozaawansowanym. Przeczytaj więcej o WARSZTATACH POZIOMU ​​2 TUTAJ.

Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie wykonywać ćwiczenia Level 2, a także jak prawidłowo integrować ruchy z Level 1, aby tworzyć rozszerzone flow o zwiększonym stopniu złożoności i intensywności. Uczestnicy dowiedzą się także, jak nauczać tych ruchów i włączać je do programu treningowego. Nacisk kładziony jest na zrozumienie w jaki sposób ruchy Level 2 wpływają na taśmy anatomiczne w ciele; zrozumienie roli rozpraszania siły, płynności i dźwigni w zaawansowanych ruchach; oraz zrozumienie, jak nauczać progresji ruchów i ćwiczeń kondycyjnych, które stanowią wstęp do praktyki stania na rękach.

Program dwóch dni obejmuje:
Przegląd kluczowych ruchów Level 1
Wprowadzenie do stania na rękach: Progresje Tuck Balance
Nowe ruchy: Reaching Underswitch; Underswitch to Deep Ape; Scorpion Sweep; Roll Throughs i Crocodile Rolls, Pop Switches i Pop Out
Nowe travelling forms: Bear, Leopard, Crocodile
Używanie travelling forms jako „łącza” dla switches and transitions
Jak i dlaczego wprowadzać zmiany tempa i przekierowania energii we flow
Flow na poziomie średniozaawansowanym

CERTYFIKACJA

Aby zapisać się na kurs Level 2, musisz wziąć udział w warsztatach Level 1 co najmniej 30 dni przed terminem warsztatów L2. Chociaż zdecydowanie zalecamy ukończenie certyfikacji poziomu 1 przed warsztatami, nadal możesz się zapisać, nawet jeśli nie ukończyłeś w pełni procesu egzaminacyjnego.
Pamiętaj, że chociaż nie wymagamy ukończenia certyfikacji, MUSISZ być na bieżąco ze swoją praktyką L1 i dobrze znać ruchy. L2 to długi, frustrujący weekend, jeśli nie znasz dobrze ruchów L1.
Po zarejestrowaniu otrzymasz dostęp do samouczków wideo dotyczących traveling forms L2.

INSTRUKTOR I INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Warsztaty Level 2 poprowadzi Instruktor Animal Flow Master Mirosław Basciuk, który będzie uczyć w języku polskim. Miroslaw Basciuk.

KOSZTY

Regularna cena L2 to tylko 2100 zł
Cena Early Bird wynosi 1950 zł i jest dostępna do 30 czerwca.
Możesz zarejestrować się opłacając 700 zł zadatku na szkolenie.
Przed kursem otrzymasz wiadomość e-mail z przypomnieniem, aby zapłacić drugą część opłaty
Płatność na konto: EkoMotion Szkolenia, mBank 90 1140 2004 0000 3002 7814 8571

DATA i MIEJSCE

Kurs odbędzie się Warszawie, Studio Oddaj Ciężar, ul Twarda 42
14.05.2022 – w godzinach 10:00-16:30
15.05.2022 – w godzinach 10:00 – 16:30

CERTYFIKACJA

Aby zostać certyfikowanym instruktorem Level 2, musisz przesłać wideo certyfikacyjne w terminie 30 – 90 dni po warsztatach. Przeczytaj o CERTYFIKATACH TUTAJ .

REJESTRACJA

Wyślij e-mail do: [email protected]
Proszę podać następujące informacje:
Imię i nazwisko:
Miasto zamieszkania:
Numer telefonu:
Czy potrzebujesz faktury? (Tak/Nie)
Dane do faktury
Potwierdzenie zapłaty (zadatku lub całej kwoty)
Uwagi / Dodatkowe informacje:

ODWOŁANIE KURSY I ZWROT

W przypadku konieczności odwołania lub przełożenia wydarzenia będziesz mieć możliwość otrzymania zwrotu opłaty lub jej przełożenia kolejny termin szkolenia.

ENGLISH

Take your Animal Flow practice to a higher level of understanding at the Level 2 Workshop on Saturday and Sunday, July 30-31, 2022 in Warsaw, Poland. Times TBA. Master Instructor Miroslaw Basciuk will be teaching this event in Polish. The Level 2 workshop is open to anyone who has taken Level 1.

Register: Contact: Miroslaw Basciuk [email protected]

We have scheduled this workshop for the noted dates under the hopeful assumption that the coronavirus crisis will have subsided enough by then that we can go back to holding live workshops. We will, however, continue to monitor the situation. As we get closer to the planned date, if it appears that it would not be safe to hold the event, it will be postponed. If we postpone the event you will have the option to transfer into another future event, or to take the online version offered via live video remote. Thank you for understanding as we all try to move forward under these difficult circumstances.

ABOUT THE COURSE

Building upon the strong foundations learned in Level 1, Level 2 teaches 10 more new moves, as well as progressions for hand balancing. You’ll delve into more advanced concepts like energy transfers, tempo changes and using animal locomotion in flows, while engaging in intermediate level flow design. Read more about the LEVEL 2 WORKSHOP HERE.

Participants will learn how to successfully perform the Level 2 exercises, as well as how to correctly integrate the movements with Level 1 to create extended Flows with an increased degree of complexity and intensity. Participants also learn how to instruct the movements and incorporate them into a training program. Emphasis is placed on understanding how the Level 2 movements train the fascial slings of the body; understanding the role of dissipating force, fluidity, and leverage in the advanced movements; and understanding how to instruct a range of progressive drills and conditioning exercises that form the introduction to hand balancing practice.

The full-day agenda includes:

 • Review of key Level 1 moves
 • Intro to Hand Balancing: Tuck Balance Progressions
 • New Transitions: Reaching Underswitch; Reaching Underswitch to Deep Ape; Scorpion Sweeps; Roll Throughs; and Crocodile Rolls, Pop Switches and Pop Outs;
 • New Traveling forms: Bear, Leopard, Crocodile;
 • Using traveling forms as a “link” for switches and transitions;
 • How and why to introduce tempo change and energy redirects into a flow;
 • Intermediate flow design

CONTINUING ED

Participants are eligible to receive Continuing Education credits from National Academy of Sports Medicine (NASM) – 1.1 CE; American Fitness Association of America (AFAA) – 11 CEUs.

ELIGIBILITY

To enroll in Level 2, you must have already taken the Level 1 workshop at least 30 days prior to the date of the L2 workshop. While we strongly recommend that you complete your Level 1 certification prior to the workshop, you may still enroll even if you have not fully completed the test process to become a Certified Instructor. Contact us if you still need to submit your videos but want to enroll in L2. We will make arrangements with you to ensure you can complete the Level 1 test out after the Level 2 workshop.

Note that while we do not require that you have completed certification, you MUST be up-to-date with your L1 practice and be very familiar with the moves. L2 is a long, frustrating day if you haven’t internalized the L1 moves.

You will receive access to video tutorials for the Level 2 Traveling Forms as soon as you register.

INSTRUCTOR AND LOGISTICS

The Level 2 workshop will be taught by Animal Flow Master Instructor Miroslaw Basciuk. Miro will teach in Polish.

Cost and Registration

 • Regular cost to attend just L2 is $545 USD.
 • Early bird price is $495 USD and available until June 30.
 • Payment plans available: You can register with a 50% deposit.
 • You will receive an email reminder to pay the balance.

CERTIFICATION

To become a Level 2 Certified Instructor, you will need to submit your Level 2 certification test on video 30 – 90 days after the workshop. Read about CERTIFICATIONS HERE.

Registration

Please send an e-mail to: [email protected]

Please include the following information:

 • First name and last name:
 • Company name:
 • Place of residence:
 • Date of birth:
 • Phone number:
 • Contact for:
 • Is it possible to issue an invoice? (Yes/No)
 • Billing:
 • Notes / Additional Information:
 • WHO AND WHERE:

  Venue: Studio Oddaj Ciężar, Warszawa, ul. Twarda 42
  14th of May – 10:00 – 16:30
  15th of May – 10:00 – 16:30

Cancellations and Refunds

We have scheduled this workshop for the noted dates under the hopeful assumption that the coronavirus crisis will have subsided enough by then that we can go back to holding live workshops. We will, however, continue to monitor the situation. As we get closer to the planned date, if it appears that it would not be safe to hold the event, it will be postponed. If we postpone the event you will have the option to transfer into another future event, or to take the online version offered via live video remote. Thank you for understanding as we all try to move forward under these difficult circumstances.

Details

Start:
July 30, 2022
End:
July 31, 2022
Event Categories:
, , , ,

Venue

Warsaw TBA
Warsaw, Poland + Google Map

Organizer

Miroslaw Basciuk
Email
akademia@tygrysizuraw.pl